Tule suoraan erikoisosaajalle

Kärsitkö toispuoleisesta kivusta selässä, pakarassa ja/tai lonkassa. Ajoittain kipu voi heijastella lonkan etuosaan, reiden eteen tai sivulle. Joskus voi olla tuntemuksia myös polven alapuolelle.

Kyseessä on toimintahäiriö lantion ja lonkan alueelle, johon yleensä liittyy lihasheikkoutta tai hallinnan puutetta lonkkaa ympäröivissä lihaksissa

Älä turhaan kärsi, koska apu on lähellä. Olen erikoistunut em. vaivojen hoitoon. Minulla on yli 30 vuoden kokemus sekä 6 vuoden opiskelu tule-vaivoihin  (fysioterapeutti 2,5 vuotta ja OMT-koulutus 3,5 vuotta). Lisäksi yli 50 lyhempää koulutusta. 

Vaiva-alueet ja diagnoosit:

Alla on lista erilaisista vaivoista joita hoidan (17 kpl), niistä ehkä löytyy myös sinun vaivasi.

Pakaran lihasten jännevaivat (Dg. M76.0)

Oireet:

Kipu ja arkuus on lähellä lonkkaluun päätä. Kipu voi vaivata joko liikkuessa tai levossa. Painellessa koko lonkaluun pään ympäristö voi olla arka tai vain osa jänteistä ärtyneitä. Yleensä myös lihakset syvällä pakarassa ovat arat. Vaiva sekoitetaan usein limapussin tulehdukseen, joka on paljon harvinaisempi vaiva.

Katso video:

https://youtu.be/1WzWVH7KagQ

Syyt:

Heikkoutta ja hallinnan puutetta pakaran lihaksissa, jotka tukevat lonkkaa ja lantiota sivusuunnassa. Kun vaiva on enemmän toisella puolella, niin yleensä aina löytyy  toispuoleinen asento  tai liikkuvuushäiriötä rangassa tai lonkassa.

Lonkkaspesialistin hoito:

Tarkalla tutkimuksella selvitetään mahdollinen virheasento ja heikosti toimivat lihakset. Manuaalisella terapialla korjataan asento ja ohjataan harjoituksia, joilla herätellään huonosti toimivat lihakset ja elvytetään niiden toimintaa. Jänteen hoidossa käytetään erilaisia harjoituksia kuin lihasten harjoittelussa.

Paljon ohjattu pakaran venyttely voi tuntua hyvältä lihaksessa, mutta ärsyttää jännettä.

Yleensä 1-5 hoitokertaa ja samalla nousujohteinen oma harjoittelu.  15 min harjoittelu 5 kertaa viikossa yleensä riittää ja hoitotulokset ovat erittäin hyviä, kun potilas vain sitoutuu harjoitteluun. Monille riittää 2 viikon harjoittelu akuutin kivun poistoon, mutta jos jaksaa harjoitella 2 kuukautta hiukan nousujohteisesti niin lopputulos on parempi.

Varaa aika

Limapussin tulehdus (Bursitis trochanter, M70.7)

Oireet:

Erittäin usein diagnosoitu vaiva ja on kuitenkin suhteellisen harvinainen. Paikallinen kipu ja paineluarkuus lonkan sivulla aivan lonkkaluun päässä. Lievempää oireilua on yleensä ollut pitkään, tai vaiva alkaa tapaturman (kaatuminen) jälkeen. Sekoitetaan usein lonkkalihasten jännevaivoihin, jotka ovat selvästi yleisempiä.

Katso video

https://youtu.be/rv92UWz9MDg

Syyt:

Kortisoni-injektio on yleensä auttaa akuutti vaiheessa, mutta se on vain osahoitoa. Pitää selvittää syy miksi limapussi ärsyyntyy. Yleensä syy on monen tekijän summa. Kun vaiva on enemmän toisella puolella, niin yleensä aina löytyy toispuoleinen asento tai liikkuvuushäiriötä rangassa tai lonkassa. Lihaksissa on heikkoutta tai hallinta lonkan alueella on huono.

Lonkkaspesialistin hoito:

Tarkalla tutkimuksella selvitetään mahdollinen virheasento ja heikosti toimivat lihakset. Manuaalisella terapialla korjataan asento, käsitellään lihakset ja ohjataan harjoituksia, joilla herätellään huonosti toimivat lihakset. Tarvittaessa LPG tai teippaukset.

Yleensä 3-6 hoitokertaa ja samalla nousujohteinen oma harjoittelu.

Varaa aika

Lonkan kuluma eli nivelrikko (M16.9)

Oireet:

Aluksi kipu tuntuu, kun jalan päälle astutaan. Kun ongelma pahenee niin kipua on myös levossa. Kipu paikallistuu usein lonkkaan syvälle, nivuseen tai lonkan ulkosivulle. Lonkan kiertoliikkeet ovat jäykkiä ja kivuliaita. Lonkassa on usein ojennusvajaus. Hitaasti etenevä vaiva, joka usein johtaa siihen että lonkkaan laitetaan tekonivel.

Katso video

https://youtu.be/OehkOFxUCXw

Syyt:

Vaurioitunut lonkkanivelen rustopinta, pitkään jatkuneen ylirasituksen tai tapaturman seurauksena.

Lonkkaspesialistin hoito

Koska vaiva on hitaasti etenevä, niin vaivaa ei saada kokonaan pois, mutta usein kipuihin saadaan lievitystä. Ne ketkä eivät halua leikkausta, saavat apua oikein toteutusta lonkkaspesialistin hoidosta.

Akupunktio usein toimii lonkkakuluman kivun hoidossa hyvin. Tärkeää on manuaalisesti käsitellä syviä lihaksia pakarassa ja lonkan edessä. Myös reiden lähentäjälihakset ovat usein erittäin kivuliaat ja kireät, joihin ART-tyyppinen käsittely toimii hyvin. Tärkeää on saada edes hiukan jouston lisäystä lonkan kiertoihin ja palauttamaan lonkan ojennusvajausta. Lonkan venytys manuaalisesti on edelleen toimiva hoito.

Oikein annosteltu liikunta on tärkeä osa hoitoa. Mitä parempi lihaskunto, niin sitä vähemmän oireita. Liikuntalajit pitää valita niin, että lonkka ei kuormitu liikaa (esim. pyöräily ja vesiliikunnat) ja annostelun on oltava oikea.

Aluksi hoitoja kerran viikossa yhteensä 4-6 kpl ja jatkossa ylläpitävää esim. kerran kuukaudessa.

Jos oireet eivät lievity, niin konsultoidaan lonkkaa leikkaavaa kirurgia.

Tekonivel leikkauksen jälkeinen lonkan kuntoutus

Leikkauksen jälkeen kivut ja säryt yleensä häviävät ja potilaat ovat tyytyväisiä. Ongelmallista on, jos kulumaa on potenut vuosia niin lihaskunto ja lihasten hallinta saattaa olla erittäin huono. Tärkeää onkin sopivalla harjoittelulla ja liikunnalla palauttaa lihastenkunto lonkkaa ympäröiviin lihaksiin.

Varaa aika

Iskias ja lonkkavaiva

Iskiaskipu tarkoittaa selästä iskiashermoa pitkin jalkaan heijastelevaa kipua.

Aito iskias

Iskiaskivussa välilevy pullistuu ulos ja aiheuttaa paineen sekä tulehduksen iskias-hermon juureen ja siitä seuraa voimakas kipu jalkaan. Kipu heijastelee aina reiden takana ja polven alapuolelle, se voi tuntua myös edessä. Kipu on yleensä erittäin voimakas ja näitä usein leikataan. Suurin osa kuitenkin paranee ilman leikkausta, mutta oikea lääkitys on tärkeä. Lihasten käsittelyillä sekä levon ja kevyen liikunnan tasapainolla nopeutetaan paranemista.

”Vale” iskias

Suurin osa jalkaan heijastavista kivuista on ns. ”vale-iskiaksia”. Eli iskiashermo on ärtynyt, mutta syy on, jokin muu kuin välilevyn pullistuma. Kipu on yleensä selvästi lievempää. Syitä voi olla monia ja niiden löytämiseen tarvitaan erikoisosaamista

  • Piriformis syndroma
  • Tapaturman jälkeiset kiputilat
  • Lantion virheasento vai aiheuttaa painetta hermojuureen ja aiheuttaa iskashermon ärsytystä.
  • Hermonkulkureitillä on monta kohtaa missä hermo voi joutua puristukseen ja näin aiheuttaa iskiaskivun.

Lonkkaspesialistin hoito:

Pinnepaikat pitää löytää ja erilaisin manuaalisin käsittelyin vapautetaan hermo ja ohjata hermoa elvyttävät dynaamiset harjoitukset. HUOM. Hermo ei kestä mitään pitkäkestoisa (yli 10 sekunin) venytyksiä.

Varaa aika

SI-ongelma (ristiluun ja suoliluun liitos)

Syyt ja oireet

Kun yksittäistä vaivaa etsitään toispuoleisen kipujen syyksi, niin erittäin usein se on SI-nivel. Totuus on tässäkin toinen. Itse nivel on harvoin kipeä, mutta siihen voi tulla kymmeniä erilaisia virheasentoja, jotka usein ovat osasyynä moniin lantion ja lonkan alueella oleviin kiputiloihin.

Virheasentojen löytäminen ja korjaaminen vaatii Lonkkaspesialistin taitoja. Kokonaisuus pitää aina huomioida. Liikkuvuushäiriöt selässä tai lonkassa voivat olla osasyynä vaivoihin.

Itse nivel voi tulla kipeäksi, jos nivelsiteet sen ympärillä selvästi löystyvät esim. raskauden aikana tai tapaturman jälkeen.

Katso video.

https://youtu.be/bOi0pSiHe_c

Lonkkaspesialistin hoito:

Tärkeää on korjata virheasento ja tasapainottaa liike. Hoitoon kuuluu myös lihasten käsittelyt ja harjoitteiden ohjaus. Jatkossa on tärkeää hyvä lihasten hallinta keskivartalon ja lonkkien alueella. Hoitoja tarvitaan yleensä 3-6 ja siihen täsmäharjoitteet sekä liikunnan oikea annostelu

Varaa aika

Ahdaslonkka (FAI)

Oireet:

Kipu lonkan edessä. Yleensä voimakas lonkan koukistus aiheuttaa kivun lonkan eteen tai nivuseen.

Syyt:

Ahdaslonkka-oireyhtymä (femoro-acetabular impingement, FAI) voidaan jakaa joko reisiluun pään tai lonkkamaljan ongelmaksi. Yleisimmin ahdaslonkkaoireyhtymässä rakenteellista poikkeavuutta on näiden yhdistelmänä molemmin puolin. Lonkkamalja voi olla liian syvä, tai sen reunassa voi olla luinen kyhmy, joka rajoittaa lonkkanivelen liikettä.

Reisiluun puolella ahdaslonkka-oireyhtymä tarkoittaa luista harjannetta, joka ”katkaisee” pallon kaaren. Toimiakseen normaalisti reisiluun pään pitäisi olla pallomainen ja jatkua pallon kaaren mukaisesti kapeaksi reisiluun kaulaksi. Mikäli pallon ja kaulan välillä on luinen kyhmy tai harjanne, ahtauttaa tämä lonkkaniveltä etenkin koukistus- ja sisäkiertoliikkeessä painamalla lonkkamaljan reunaan.

Lonkkaspesialistin hoito:

 Vaiva on usein hankala hoitaa ja vaatii usein kirurgiaa. Lihasten käsittely ART-tekniikoilla helpottava usein oireita. Lonkan manuaalinen ventys kivuttomaan suuntaa saattaa helpottaa. Hallintaa ja lihastukea pitää saada paremmaksi.

Varaa aika

Piriformis syndrooma

Syyt ja oireet

Piriformis-lihas lähtee ristiluusta ja kiinnittyy lonkkaluun päähän. Iskias-hermo kulkee lihaksen alta. Lihaksen jännittyminen voi aiheuttaa paineen hermoon ja näin aiheuttaa iskiastyyppisen kivun jalkaan. Syitä voi olla monia, mutta, yleisin on ristiluun virheasento (lihas lähtee siitä).

Lonkkaspesialistin hoito:

Virheasennon korjaus, lihasten käsittelyt ja hermokudosta elvyttävät täsmäharjoitukset sekä lihaskuntoharjoitukset pakaran ja lantion alueelle.

Usein hoidoksi ohjataan venyttely, mutta se on oireen hoitamista ja ei auta jos virheasentoa ei korjata.

Vaiva sekoitetaan usein välilevypullistuman aiheuttamaan iskiaskipuun.

Varaa aika

Reisihermon sivuhaaran ärsytys (Meralgia paresthetica)

Oireet:

Melko yleinen vaiva, joka diagnosoidaan huonosti. Selkeä parin kämmenen kokoinen kivulias alue etureiden päällä. Pinnallinen tunne koska ko. hermo hermottaa vain ihoa.

Katso video

https://youtu.be/hvhpRqW0v9c

Syyt:

Reisihermo joutuu pinnetilaan lantion etuosassa. Syynä on muuttunut lantion asento, tapaturman, raskauden tai ylipainon seurauksena.

Lonkkaspesialistin hoito:

Lantion asennon korjaus sekä hermokudosta elvyttävät harjoitteet.

Varaa aika

Tapaturman jälkeiset kiputilat

Oireet:

Kun lonkka tai lantio saa iskun tapaturman seuruksena, niin yleensä tulee mustelma ja akuutti kipu. Vaiva usein paranee melko nopeasti. Onglma on, että iskun seurauksena lantion ja lonkan alueelle usein jää toimintahäiriötä ja epäsymmetriaa. Siitä taas seuraa, että liikkuminen on hiukan toispuoleista ja sen takia vavoja voi tulla kuukausiakin tapaturman jälkeen.

Lonkkaspesialistin hoito:

Lonkkaspesialisti löytää toispuoleisuuden ja liikkuvuushäiriöt. Ne korjataan ja ohjataan täsmäharjoitteet. Tulokset ovat yleensä hyviä.

Varaa aika

Levossa särkevä lonkka

Melkein mikä tahansa lantion tai lonkan alueen ongelma voi särkeä levossa. Yleensä vaiva on astetta pahempi hankalampi, jos vaiva tulee yön aikana.  Kun ihminen nukahtaa niin lihakset rentoutuvat ja ne eivät enää tue niveltä ja nivel alkaa särkeä. Jos nukkuu kivuliaan lonkan päällä niin kudokset voivat joutua puristukseen ja oireet lisääntyvät.

  • Lonkkakuluma
  • Bursiitti (limapussin tulehdus)
  • Tendinopatia (lihasen jänteiden ärsytys)

Reiden ulkosivun vaiva   (ITB-kalvon kiputilat)

Oireet:

Kipu ja särky reiden sivulla ja pakaran sivulla. Usein kipua polven sivulla lähellä kalvon kiinnityskohtaa. Paineluarkuus reiden sivuosassa ja alue tuntuu tiukalta.

Syyt:

Hiukan anatomiaa. Kalvoon liittyy kaksi lihasta. Kalvon yläpuolella oleva loitontaja lihas (tensor facia latae) sekä pakaran päällä oleva iso pakaralihas (gluteus maximus). Kalvon alla  reiden etuosassa jää nelipäisen reisilihaksen uloin osa (quadriceps femoris pars lateralis) ja kalvon takana  polven koukistaja (biceps femoris). Kalvo on tiukka rakenne joka välittä voimia eikä sen kuulu juurikaan venyä. Ongelma eivät yleensä liity kalvon kireyteen vaan siihen että yläpäässä olevat lihakset ovat heikkoja tai kireitä. Toinen syy on että kalvo tarttuu kiinni alla oleviin lihaksiin ja näin alkaa ärtymään.

Lonkkaspesialistin hoito:

Kalvoa paljon hoidetaan ”rullailemalla” ja samalla painetaan sitä voimakkaasti luuta vasten. Tämä toimii jos annostelua on oikea.

Minä käytän LPG:tä, jonka imurullaus nostaa kalvoa irti alustalta ja samalla kun ART- käsittelyä kalvoon ja sitä ympäröiviin lihaksiin. Lihasten voiman ja venyvyyden tasapaino on tärkeässä osassa, jotta vaiva kunnolla paranee.

Varaa aika

Selästä pakaraan heijasteleva kipu

Kun kipu heijastelee johonkin niin syynä on hermon ärsytys. Rintarangan alaosasta ja lannerangan yläosasta tulee hermotusta pakaran alueelle ja siellä oleva pinne voi aiheuttaa kivun pakaran sivuosaan. Lannerangan alaosasta on taas hermon yhteys pakaran päälle ja aiheuttaa kipua tai särkyä.

Katso videot:

https://youtu.be/jsRoibaayvI

Miksi selkä tuntuu jäykältä?  

https://youtu.be/5sgs-gPyyUk

Lonkkaspesialistin hoito:

Tärkeää löytää hermon pinne ja vapauttaa hermo sopivalla hoitotekniikalla.

Varaa aika

Reiden takaosien jatkuva kireys

Syyt:

Usein kuulee ihmisten valittavan, että reiden takaosan lihakset ovat jatkuvasti kireät ja venyttely ei auta. Syitä voi jälleen olla useita. Erittäin usein ongelma on kuitenkin hermossa, jota lihas suojelee. Pitkät venytykset eivät tässä auta vaan päinvastoin voivat lisätä kireyttä. Hermo ei koskaan tykkää pitkäkestoisista venytyksistä ja  mitä enemmän venytyksellä ärsytät hermoa sitä enemmän lihas jännittyy.

Toinen yleinen  syy on että iso pakaralihas (gluteus maximus) ei aktivoidu kunnolla ja sen seurauksena reiden takaosat kuormittuvat liikaa ja ovat jatkuvasti jumissa.

Jos kireys on toispuolista niin silloin myös asennossa on usein epäsymmetriaa.

Lonkkaspesialistin hoito

Hermon ongelmassa on tärkeä selvittää, miksi hermo on ärtynyt.  Manuaalisen terapian keinoin poistaa hermon pinnetila ja ohjataan hermoa elvyttävät harjoitukset. Jos syynä on lihakset niin tärkeä on saada lihakset aktivoitumaan oikein.

Perinteinen pitkäkestoinen venyttely on yleensä ajan haaskausta.

” kun hermo voi huonosti niin kaikki muutkin kudokset voivat huonosti”

Alla olevasta linkistä pääset videoon jolla voit itse helposti testata tuleeko reiden takaosan kireyden tunne hermosta vai lihaksesta

https://youtu.be/yidsXbyQIRM

Varaa aika

Lonkan koukistajan jatkuva kireys (Sisäfile)

Näin Lonkkaspesialistin näkökulmasta lonkan koukistaja on yksi tärkeimpiä lihaksia.

Lonkan koukistaja ovat erittäin tärkeä lihas lantion edessä. Lihas usein kiristää ja sitä yritetään venyttää rennoksi.  Lihas voi hetken antaa periksi, mutta kireys palaa pian. Miksi venyttely ei auta? Todellisuudessa lihas on usein heikko ja sitä pitäisi vahvistaa. Vaikka lihasta kutusutaan lonkan koukistajaksi niin, sen tärkeä tehtävä on tukea lantiota ja selkää edestä. 

Varaa aika

Reiden lähentäjien jatkuva kireys

Teksti tähän

Varaa aika

Löysä lonkkanivel 

Yleensä ajatellaan, että jäykkä lonkanivel on vaivaojen syynä. Yleisimmin ongelmana on liian suuri liike lonkassa, jota lihakset tukevat huonosti. Ihmettelen usein, miksi lonkassa voidaan yrittää lisät liikkuvuutta "määrättömästi" ja ajatellaan että se on ihan ok.  Jos ihminen on niin notkea, että saa spakaatin niin minulle se kertoo että lonkassa on liian suuri liikkuvuus ja jos hallinta on  huono niin lonkka voi kipeytyä.

Varaa aika

Raskauden aikaiset lantion kiputilat

        Katso video:

         https://youtu.be/FbmhEMM7lGo

Syyt ja Oireet:

Hormonitoiminnan muutos aiheuttaa että nivelsiteet lantion alueella löystyvät raskauden aikana. Siitä seuraa että lantion luihin  tai ristiluuhun tulee selvästi helpommin virheasentoja ja näistä taas seuraa usein toispuoleisia kiputiloja.

Lonkkaspesialistin hoito:

Oireita saadaan hyvin lievitettyä kun asento korjataan ja mahdollisesti tuetaan esim. teippauksella tai SI-vyöllä.

Varaa aika

Napsuva lonkka

Oireet:

Lonkka napsuu ja paukkuu, kun lonkkaa liikuttaa lähellä ääriasentoa.  Napsuminen ei ole ongelma, jos siihen ei liity kipua.

Syyt:

Syynä on yleensä liian löysä lonkan nivelkapseli. Vaiva on selvästi yleisempi naisilla kuin miehillä. Tyypillistä se on myös erittäin notkeilla henkilöillä ja lajeissa, joissa vaaditaan suurta notkeutta, esim. tanssi, baletti, voimistelu jne.

Lonkkaspesialistin hoito:

Koska nivel on liian löysä niin lihaskuntoa täytyy saada paremmaksi. Tärkeää on saada erittäin hyvä lihasten hallinta lonkkaa tukeviin lihaksiin ja se vaatii oikein kohdennettua harjoittelua.  Myös oiken kohdennetut manuaaliset käsittelyt voivat auttaa.

Jos lonkkaa tukevat harjoitteet eivät auta ja lonkka on kivulias, ohjaamme lonkkavaivoihin erikoistuneen kirurgin konsultaatioon.

Varaa aika

Rintarangan alaosasta pakaraan tai nivuseen säteilevä kipu

Oireet:

Kipu tuntuu pakaran takana, sivulla ja josku voi heijastella myös eteen. Rangan taivuttelu on usein kivuliasta ja voi heijastella pakaraan. Lannerangan yläosasta tai/ja rintarangan alaosasta löytyy usein paineluarka alue.

Katso video:

https://youtu.be/jsRoibaayvI

Syyt:

Syynä on yleensä toimintahäiriö rintarangan alaosassa (jäykkyys)

Lonkkaspesialistin hoito:

Nikamakäsittely ongelma-alueelle ja lihastenkäsittelyt sekä täsmäharjoitteet 

Varaa aika

Legg-Cale-Perthes

Oireet:

On lasten lonkkasairaus, jossa verenkierohäiriö aiheuttaa reisiluun pään pehmenemisen ja lonkkaluun pää painuu kasaan.

Lonkkaspesialistin hoito:

Hoitoa annetaan taudin myöhäisemmässä vaiheessa niille, jotka eivät vielä tarvitse tai halua tekoniveltä. Hoito on hyvin saman tyyppistä kuin lonkkakuluman hoito.

Akupunktio usein toimii vaivan kivun hoidossa hyvin. Tärkeää on manuaalisesti käsitellä syviä lihaksia pakarassa ja lonkan edessä. Myös reiden lähentäjälihakset ovat usein erittäin kivuliaat ja kireät, joihin ART-tyyppinen käsittely toimii hyvin. Tärkeää on saada edes hiukan jouston lisäystä lonkan kiertoihin ja palauttamaan lonkan ojennusvajausta. Lonkan venytys manuaalisesti on edelleen toimiva hoito.

Oikein annosteltu liikunta on tärkeä osa hoitoa. Mitä parempi lihaskunto, niin sitä vähemmän oireita. Liikuntalajit pitää valita niin, että lonkka ei kuormitu liikaa (esim. pyöräily ja vesiliikunnat) ja annostelun on oltava oikea.

Aluksi hoitoja kerran viikossa yhteensä 4-6 kpl ja jatkossa ylläpitävää esim. kerran kuukaudessa.

Jos oireet eivät lievity, niin konsultoidaan lonkkaa leikkaavaa kirurgia

Varaa aika